op_22

VARIOS:20 anys de poesia a la Universitat (J. Ricart)
Valencia, Edicions 96, 2000